torstai 26. huhtikuuta 2007

7. Kallvik-Ramsinniementiet

Kallvikin suunnasta Ramsinniemeen on johtanut ainakin kaksi reittiä, jotka todennäköisesti ovat eriaikaisia. Lisäksi rantaa myötäillen on kulkenut ainakin hevosella kuljettava väylä. Rastilan kartanon historia kertoo myös alueen maankäytöstä ja tielinjoista. Vanhat pellot ja laidunalueet antavat viitteitä tiestöstä, joka kyseisellä alueella (Iso Kallahti-Meri Rastila-Ramsinniemi) on ollut 1800-1900-luvuilla melko vaatimatonta.
Aiemmin n.1540-1620-luvuilla oletettavasti Ramsinniemen Kortlahdessa sijainnut kuninkaallinen laivatelakka, Norsö Bankstad todennäköisesti muovasi aluetta kaikista eniten, sillä yli kahdensadan työmiehen telakka sahoineen, pajoineen, majoitusalueineen on ollut valtava rasite luonnolle. Pajoille tarvittavan hiilen, sahatavaran ja polttopuiden tarve on ollut valtava ja se on luultavasti tehnyt niemestä puuttoman raiskion. Lähisaaret ovat todennäköisesti saaneet saman käsittelyn.
Täytyy muistaa, ettei tuolloin metsää arvostettu sinällään, ainoastaan pellot ja laidunalueet olivat arvokkaita ja ne olivatkin vaurauden merkki.
Rantatien lisäksi ylempänä kulki tie, jonka voi katsoa lähteneen Saseka Oy portilta (nyk. SASEKA asukastalo) entistä Leikosaarentien uraa (nyk. Leikosaarenraitti), joka kulki hieman rannempana nykyistä oikastua linjaa. Vanhempi reitti on todennäköisesti kulkenut hieman alempana kulkevaa hiekkapintaista kävelytietä ja jatkunut Kallahden peruskoulun ja kentän välistä Sjökullan risteykseen, jossa taas erkanee vanha ja uudempi tielinja. Vanha tielinja on kulkenut Sjökullan tien kautta, ylittäen nykyisen Harbonkadun jatkuen Ole Kandelinin puistoon, josta se on Ramsinniementie 6 ja 8 tonttien takaa, kallion reunaa mukaellen liittynyt Ramsinniemen tiehen.

Uudempi tie tuli suunnilleen nykyisen Meri Rastilantien ja Ramsinniementien linjaa. Ole Kandelinin puistosta Ramsinniementien yli Rysäpuistoon on vanhojen karttojen mukaan havaittavissa vanha tilatie, joka kulkee aina Rastilan kartanon entiselle pihamaalle, joka on sijainnut Märssykujan ja Metroaseman välillä.
Myös Ramsinniemen suuntaan Meri-Rastilan metsäpuiston kautta on kartanolta kulkenut rantatie (nyk. kävelypolku).

kts. Lahtipolku:http://www.sll.fi/yhdistykset/helsy/kartta.htm
vuosaari.fi/vuosaariNYT/kaupunkipolut
Kuvat: 1. Kuninkaan kartasto. 2. Rastilan kartano ( tämä rakennus 1800-luvun alusta )

3. Fiiliskuva Kallahden niemeltä (teiden välistä johtava kävelypolku uimarantaan)
KARTTA:FONECTA 32 H4, 5. 32 A 4, 5

Ei kommentteja: