maanantai 23. huhtikuuta 2007

4. Rastilantie (Kallvikintie)

Vuosaaren Shell-huoltoaseman kohdalta haarautuva Rastilantie on vanha kartanoon johtava tie ja se kulkee lähes samoilla sijoillaan kuin ennen alueen voimakasta rakennuskautta 1965-80. Pohjois-Rastilan aluetta on rakennettu monessa eri vaiheessa alkaen kartanon työväen, muonamiesten ja torppareiden asuntotarpeista, toisen maailmansodan jälkeiseen rintamamiestalojen rakentamiseen, jatkuen Sasekan työntekijöiden ja tehtaan aliurakoitsijoiden asuintonttien tarpeisiin.
Rivitaloasutus voidaan katsoa alkaneeksi 1965, josta se on jatkunut täydennysrakentamisena aina 2000-luvulle saakka. Tien varrella tontit ja niiden käyttötarkoituskin on muuttunut vanhasta kallion päällä seisoneesta punaisesta, hirsitorpasta, vanhusten palveluasuntoihin. (Lillesgården) ja laajoista kasvihuonealueista rivitaloasunnoiksi. Tie on saanut leveyttä ja sitä on oikaistu asemakaavatieksi, mutta tielinja on säilynyt muilta osin paitsi liittyessään Kallvikintiehen liittymä oli aiemmin sataviisikymmentä metriä pohjoisempana. Kallvikintie 74 kohdalla on nähtävissä vanha tieura,(kuva 1) joka kulki nykyisten talojen kohdalla seuraten kallioleikkausta, tullen Pilssikujan yli ja liittyen kallion reunassa nykyiseen tielinjaan.

kuva 1.

Huoltoaseman takainen kalliopainanne oli suota ja siksi tie oli linjattu aivan kallion reunaa pitkin, jossa oli kuivempaa ja tie oli helpompi tukea. Suopainannetta käytettiin 1950-luvulla ajan tyyliin kaatopaikkana, jonne asukkaat toivat roinaa pihoiltaan ja liitereistään. Risteyksen toisella puolella on vanha Kallvikintie näkyvissä. (huomio vanhan tien korko). kuva 2.
eero.hilden@vuosaari.fi

Kartta: FONECTA 33 /A3

Ei kommentteja: