lauantai 21. huhtikuuta 2007

2. Kurkimoision ja pohjois-Vuosaaren tykkitiet


Tultaessa eteläsuunnasta Kallvikintietä, Mustalahdentien risteyksen kohdalle, vasemmalla näkyy ruohottunut polku, joka kaartaa metsään palaten takaisin Kallvikintielle Neitsytsaarentie 8:n talon kohdalta.
Tie on ensimmäisen maailmansodan (1914-18 ) aikainen venäläisten sotavankien rakentama tykkitie. ( Suomi kuului tuolloin Venäjään ).

Tien varrella on kivinen kilometripaasi, jossa on luku 2.Paasin ikää ei ole selvitetty, mutta jos luku tarkoittaa kilomeriä se voisi näyttää matkaa Vuosaaren kartanoon, Rastilan kartanoon tai Kallvikintien isoon risteykseen (nyk. Leikosaarentie ).
Miksi tiehen on tehty turhan tuntuinen, kallioiden välissä kulkeva mutka?

Ensimmäinen tie on todennäköisesti kulkenut paikan ohi suoraan, samoin kun nyt.
Syy selviää jälleen linnoitustöistä. Mutkan sisäpuolelle venäläisarmeija ja sotavangit rakensivat tykkiasema nro 62, jonka todennäköinen ampumasuunta oli tarkoitettu alas Vartiokylänlahdelle. (toisiakin väittämiä on). Rakennelmat ovat jääneet Kallvikintien oikaisun alle. Tie on jatkunut risteyksen (nyk. kiertoliittymä) kautta oikealle Niinisaarentien pohjoispuolelle. Tykkitie kulkee itään Niinisaarentien suuntaisesti, ohittaen ammusvarastoluolan, joka näkyy tielle.
Tie yhtyy takaisin Niinisaarentiehen n. 150m päässä ja häviää sen alle, josta toinen haara kaartaa takaisin pohjoispuolelle ja toinen kiertää tien eteläpuoleisen kallion. Yksi haara on kulkenut täyttömäen ja laavakivikallioden välistä tullen näkyviin kaatopaikan täyttökasojen kaakkois-ja itäpuolella, jossa tie taas haarautuu.
Pohjoinen reitti kiertää välillä katkeillen Vuosaarenhuipun, kaartaen Porvarinlahden pohjukan (Mustavuoren) suuntaan.
Eteläreitti kulki Vuosaarenpuron suuntaisesti avokalliomäeltä (sähkölinjan alla) Niinisaareen, josta se kaartaa Fotängen ja Tryvikin tilojen kautta Vikkullan sillan suuntaan.
Tiestä on useita eri haarautumia mm. täyttökasoilta puron suuntaisesti tulee kolme mahdollisesti eriaikaista tietä ja kalliomäen viereltä haarautuu samanikäinen tie, joka kulkee puron suuntaisesti ohittaen Porslahdenpuiston kohdalla olevan mäen (ei tiedossa nimeä) jatkuen entistä vuosaarenlahden rantaa Vuosaaren kartanolle. Vuosaarenlahden pohjukassa saattaa olla yksi satamapaikka, josta on purettu linnotustyömaalle keveitä tarvikelasteja veneistä. 1880-luvun kartassa näkyy paikalla maavallisilta. (lahti oli jo tuolloin matala).
Niinisaarentien ja Porvarinlahden välisellä alueella on vielä paljon hyväkuntoisia tykkiteitä jäljellä, etenkin Mustavuoren alueella. Mustavuoressa on myös linnoituslaitteita lähes siinä kunnossa kun ne venäläisiltä jäi 1918. Linnoituksia ei ehditty saamaan kokonaan valmiiksi, kun sota loppui.
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitusalueet ovat muinaismuistolailla suojattuja kohteita, eikä niitä Vuosaaren osalta uhkaa tällähetkellä mikään muu kuin kaupungin rakennuspaineet.
Tykkitienmutka jää tulevan Kurkimoision asuntoalueen alle ja Niinisaarentien osuuden ovat raskaiden metsätyökoneiden painamat. Tukikivetys tulisi korjata, puunajoa ja kaatoa alueella tulisi pohtia eritysen suunnitelmallisesti.

Lähteet: Hels.kaup. rak.viraston julk. 1996:3
(Hels. Vuosaari-Nordsjö kirja, Pertti Lampi 2005)
maanmittaushallitus: Hels. maalaisk. pitäjäkartta 1930
Tiedonjyvät: Internet ja Vuosaaren kirjaston materiaali
karttasivut: Fonecta 33: A, B, C / 1, 2

Ei kommentteja: