torstai 19. huhtikuuta 2007

1. Vuosaaren kartanon- Skatan tilatie

Vuosaaren kartanon- Skatan tilatie
Vuosaaren kartanon ja Skatan tilan välillä on kulkenut kolme varsinaista tilatietä. Ensimmäinen on kaikille tuttu Uutelantie, joka kulkee Mustalahden pohjukan kautta Skataan edelleen samoilla sijoillaan.
Itäinen tie kulki nykyisen Itäreimarintien paikalla siitä lähtien kun Vuosaarenlahdessa vesiraja aleni maan kohoutumisen myötä.
Vuosaarenlahden paikalla on nyt jätetuhkan peitteenä olevat Golf kentät (Vuosaari Golf).
Vielä kun kallioiden ja vesirajan välissä lainehti aallot, tie kulki kallioiden päällä.
Tie lähti kartanolta ohi entisen hedelmä-ja marjanviljelyalueen, kohti Länsireimarintie 1:ssä olevaa taloa.


Matkalla sinne, ennen kallioita, tien vasemmalla puolella oli kartanon maatalousrakennuksia (riihi?, talli?, mylly?). kuva 2. Länsireimarintien talon pihan kautta tie jatkoi kallionlaelle, johon oli muovautunut myös kiertotie raskaamille kuormastoille.

Laelta Rudträsk-nimistä järveä lähestyttäessä, keveä ratsutie ja kivillä tuettu kuormastotie taas yhtyivät. Rudträskjärvi oli syntynyt maankohoutumisen myötä entisestä etelänpuoleisesta merenlahdesta.Järvi on vielä havaittavissa, mutta kuivatusojituksen vuoksi se on nyt luhtanevaa tyyppistä suota ja osin soistuvaa peltoaluetta. Tietä on tuettu monin kohdin isoilla kivillä, jotka vuosikymmenien aikainen maan routiminen on nostanut nykyisen polun kohdalla maanpinnalla näkyväksi kivikoksi. Myös eroosio on vienyt tasaus-ja sidoshiekan pois kivien välistä. Nähtyään polun joku voisi väittää, ettei siinä ole voinut kulkea tietä.( kts. kuva 1. ) Rudträskistä tie jatkui ( Solvikiin ) eli huviloiden Ivan Falinin, Solvik ja Amanda Falinin kohdalle, josta se jatkui merenrannan suuntaisesti, nykyistä polkua seuraten pienelle purolle, jossa oli tuolloin tukeva puu- tai kivisilta.Ulkoilupolun linjauksen mukaan tie kulki nykyisen koiratarhan ohi Skatan tilalla. Pihatie mukaili kiviaidan linjaa.

Ei kommentteja: